Kategoria: Ogłaszane nabory

Rozstrzygnięcie protestu w ramach naboru nr 1/2022

W dniu 21 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania", na którym został rozpatrzony protest. Złożony protest dotyczył naboru nr: 1/2022 - "Podejmowanie działalności gospodarczej" poprzez "Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowopowstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego…
Czytaj więcej

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 1/2022 oraz 2/2022

W dniu 17 sierpnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach "Podejmowania działalności gospodarczej" oraz „Pozostałych działań konkursowych”. Ocenie podlegały  wnioski, które wpłynęły w naborach: Nr 1/2022 – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD”,…
Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022 Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin składania wniosków: od 30 czerwca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.…
Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022 Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   Termin składania wniosków: od 30 czerwca 2022…
Czytaj więcej