Category Archives: Aktualności

Dodatkowe środki dla Stowarzyszenia “Lasowiacka Grupa Działania”

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” jako jedna z sześciu Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego, które spełniły warunki określone w tzw. umowie ramowej, otrzymało dodatkowe pieniądze na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Dnia 27 czerwca 2019 r. z przedstawicielami spotkał się wicemarszałek Piotr Pilch. Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” reprezentował Prezes Zarządu Paweł Gardy. Łączna kwota dodatkowych…
Czytaj więcej

Zmiana Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia

W związku ze zmianami zapisów  "Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020" Zarząd Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r.  jednogłośnie przyjął uchwałę nr 27/2019 w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 2 do umowy ramowej - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie…
Czytaj więcej

SPOTKANIA INFORMACYJNE 17-18 czerwca 2019 r.

W dniach 17-18 czerwca 2019 r. w gminach obszaru Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" odbyły się spotkania informacyjne nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanymi naborami w ramach: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej…
Czytaj więcej

Piknik Rodzinny w Tarnowskiej Woli

W dniu 8 czerwca 2019 r. w Tarnowskiej Woli (gmina Nowa Dęba), Towarzystwo Włościańskie "ŁUGI" w Tarnowskiej Woli wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar LGD, tj. "Piknik Rodzinny". Podczas pikniku zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej z Tarnowskiej Woli z programem artystycznym z okazji Dnia Matki i Ojca. Były piosenki, tańce oraz…
Czytaj więcej