Category Archives: Aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 września 2020 r. podjął Uchwałę nr 6/20 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w dniu 23.09.2020 r. o godz. 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Zaleszany (ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany).…
Czytaj więcej

Dotacje dla KGW

W ramach upowszechniania współpracy z naszymi partnerami społecznymi i gospodarczymi informujemy, że do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. W tym roku na wsparcie tych organizacji przewidziano 40 mln zł. Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków koła. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła…
Czytaj więcej

Zakończenie naboru wniosków

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” informuje, iż dnia 14.08.2020 r. zakończone zostały nabory wniosków w ramach następujących przedsięwzięć: Przedsięwzięcie I.2.1. bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne – NABÓR 6/2020 Przedsięwzięcie I.3.2. tworzenie, rozwój i promocja turystyki – NABÓR 4/2020 Przedsięwzięcie I.4.1 bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału…
Czytaj więcej

Rejestracja produktów regionalnych i tradycyjnych

Szanowni Państwo, Pomimo panującej sytuacji zachęcamy do aktywności i przypominamy o możliwości rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych. Produkty regionalne to produkty wytwarzane tylko w niektórych regionach Unii Europejskiej, a ich nazwa i technologia wytwarzania są prawnie chronione. Do indywidualizacji produktów  służą oznaczenia geograficzne - Chronione Oznaczenie Geograficzne i Chroniona Nazwa Pochodzenia. Wskazują one na pochodzenie produktów regionalnych, z…
Czytaj więcej