Kategoria: Ogłaszane nabory

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2016

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  1. Termin składania wniosków: od 1 grudnia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.…
Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Termin składania wniosków: od 1 grudnia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.…
Czytaj więcej