Rozstrzygnięcie protestu w ramach naboru nr 1/2022

W dniu 21 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania", na którym został rozpatrzony protest.

Złożony protest dotyczył naboru nr:

1/2022 - "Podejmowanie działalności gospodarczej" poprzez "Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowopowstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 r.

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z dnia 21 września 2022r.

Lista operacji wybranych operacji w ramach przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach naboru nr 1/2022

Opublikowano: 27.09.2022 r.

S.R.

 

 

 

 

Comments are closed.