Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 1/2022 oraz 2/2022

W dniu 17 sierpnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach "Podejmowania działalności gospodarczej" oraz „Pozostałych działań konkursowych”.

Ocenie podlegały  wnioski, które wpłynęły w naborach:

  1. Nr 1/2022 – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD”,
    zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej;
  2. Nr 2/2022 - „Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne",
    zakres: Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, listy operacji ocenionych w ramach lokalnych kryteriów wyboru oraz listy wybranych operacji.

NABÓR 1/2022

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych wg. lokalnych kryteriów wyboru

Lista operacji wybranych

NABÓR 2/2022

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej

Lista operacji ocenionych wg. lokalnych kryteriów wyboru

Lista operacji wybranych

 

Protokół z Posiedzenia Rady 17 sierpnia 2022 r.

 

Opublikowano 25 sierpnia 2022 r.

 

S.S.

 

 

Comments are closed.