Kategoria: Ogłaszane nabory

Ogłoszenie o naborze wniosków 8/2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2021 Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin składania wniosków: od 6 grudnia 2021 r. do 21 grudnia 2021 r.…
Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków 7/2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2021 Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Termin składania wniosków: od 6 grudnia 2021 r.…
Czytaj więcej

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów 4-6/2021

W dniu 19 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach "Rozwijania działalności gospodarczej" oraz „Pozostałych działań konkursowych”. Ocenie podlegały  wnioski, które wpłynęły w naborach nr: 4/2021- „Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub…
Czytaj więcej

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 2/2021 oraz 3/2021

W dniu 14 lipca 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach "Podejmowania działalności gospodarczej" oraz "Rozwijania działalności gospodarczej". Ocenie podlegały wnioski, które wpłynęły w naborach nr: 2/2021 –„Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikro i…
Czytaj więcej