Kategoria: Ogłaszane nabory

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022 Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin składania wniosków: od 30 czerwca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.…
Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022 Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   Termin składania wniosków: od 30 czerwca 2022…
Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie protestu w ramach naboru 7/2021

W dniu 4 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania", na którym został rozpatrzony protest. Złożony protest dotyczył naboru nr: 7/2021 - "Podejmowanie działalności gospodarczej" poprzez Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowopowstających mikroprzedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"…
Czytaj więcej

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 7/2021 oraz 8/2021

W dniu 25 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach "Podejmowania działalności gospodarczej" oraz „Pozostałych działań konkursowych”. Ocenie podlegały  wnioski, które wpłynęły w naborach: Nr 7/2021 - „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowopowstających mikroprzedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne”, zakres:…
Czytaj więcej