LGD - kim jesteśmy?

Na podstawie uchwał Rad Miejskich i Gminnych, 16 06 2015 r nastąpiło połączenie Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” LGD. W tym dniu Walne Zebranie Członków na prezesa Zarządu ponownie wybrało dotychczas pełniącego tę funkcję Pana Mirosława Plutę.

Więcej

PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Jednym z działań, które realizowane będzie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz ...

Więcej

Aktualności

Zobacz wszystkie
 • Zaproszenie na spotkania informacyjne
  Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność...
  więcej
 • Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
  Na podstawie § 23 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd      na posiedzeniu w dniu  11 czerwca 2019 r. podjął Uchwałę nr  27/19...
  więcej
 • Konkurs „Pyszne smaki lasowiackiej ziemi”
  Dom Kultury w Pysznicy oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zapraszają do udziału w Konkursie pn. "Pyszne smaki lasowiackiej ziemi". Celem Konkursu jest podtrzymywanie tradycji...
  więcej
 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019
  Ogłoszenie o naborze wniosków nr  3/2019 Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji...
  więcej
 • Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019
  Ogłoszenie o naborze wniosków nr  2/2019 Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji...
  więcej

Dokumentacja dot. wdrażania LSR

„STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020"
wiecej

Galeria zdjęć

Gminy objęte "Lokalną strategią rozwoju" :


bojanow
gorzyce
gregow
Nowa_Deba
pysznica
radomysl
zaleszany