Aktualności

Zobacz wszystkie
 • Umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze
  W dniu 7 czerwca 2022 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, a Stowarzyszeniem „Lasowiacka Grupa Działania” zawarta została Umowa o przyznaniu pomocy nr 00037-6934-UM0900044/22 w...
  więcej
 • Gminny Dzień Dziecka w Gorzycach
  W dniu 1 czerwca 2022 r. na terenie Technicznego Ogrodu w Gorzycach, Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali...
  więcej
 • Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2022
  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022 Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji...
  więcej
 • Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2022
  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022 Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji...
  więcej
 • Zaproszenie na spotkania informacyjne
  Spotkania informacyjne Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego...
  więcej

LGD - kim jesteśmy?

Na podstawie uchwał Rad Miejskich i Gminnych, 16 06 2015 r nastąpiło połączenie Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” LGD. W tym dniu Walne Zebranie Członków na prezesa Zarządu ponownie wybrało dotychczas pełniącego tę funkcję Pana Mirosława Plutę.

Więcej

PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Jednym z działań, które realizowane będzie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz ...

Więcej

Dokumentacja dot. wdrażania LSR

„STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020"
wiecej

Galeria zdjęć

Gminy objęte "Lokalną strategią rozwoju" :


bojanow
gorzyce
gregow
Nowa_Deba
pysznica
radomysl
zaleszany