Aktualności

Zobacz wszystkie
 • Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
  Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 września 2020 r. podjął Uchwałę...
  więcej
 • Dotacje dla KGW
  W ramach upowszechniania współpracy z naszymi partnerami społecznymi i gospodarczymi informujemy, że do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o...
  więcej
 • Zakończenie naboru wniosków
  Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” informuje, iż dnia 14.08.2020 r. zakończone zostały nabory wniosków w ramach następujących przedsięwzięć: Przedsięwzięcie I.2.1. bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw...
  więcej
 • Rejestracja produktów regionalnych i tradycyjnych
  Szanowni Państwo, Pomimo panującej sytuacji zachęcamy do aktywności i przypominamy o możliwości rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych. Produkty regionalne to produkty wytwarzane tylko w...
  więcej
 • Platforma ogłoszeniowa polskiebazarek.pl
  Szanowni Państwo, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl....
  więcej

LGD - kim jesteśmy?

Na podstawie uchwał Rad Miejskich i Gminnych, 16 06 2015 r nastąpiło połączenie Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” LGD. W tym dniu Walne Zebranie Członków na prezesa Zarządu ponownie wybrało dotychczas pełniącego tę funkcję Pana Mirosława Plutę.

Więcej

PROW 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Jednym z działań, które realizowane będzie
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz ...

Więcej

Dokumentacja dot. wdrażania LSR

„STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020"
wiecej

Galeria zdjęć

Gminy objęte "Lokalną strategią rozwoju" :


bojanow
gorzyce
gregow
Nowa_Deba
pysznica
radomysl
zaleszany