Rozstrzygnięcie protestów w ramach naboru nr 1/2023

W dniu 21 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania", na którym zostały rozpatrzone dwa protesty.

Złożone protesty dotyczyły naboru nr:

1/2023 - "Podejmowanie działalności gospodarczej" poprzez "Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowopowstających mikroprzedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 r.

Protokół z Posiedzenia Rady w dniu 21 marca 2023r. 

Lista operacji wybranych w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach naboru 1/2023

Opublikowano 24.03.2023r.

S.R.

Comments are closed.