Kategoria: LSR na lata 2023 – 2027

Konsultacje opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Informujemy, iż proces tworzenia nowej Lokalnej Strategii na lata 2023-2027 powoli dobiega końca dlatego też zapraszamy wszystkich mieszkańców do składania uwag do opracowanego materiału najpóźniej do 29.05.2023 r. do godziny 8.00. Uwagi można zgłaszać w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie w zakładce "Kontakt" bądź e-mailem na adresem biuro@lasowiacka.pl. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023 -2027…
Czytaj więcej

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Lasowiacka Grupa Działania”

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu 16 maja 2023 r. podjął uchwałę nr 1/23 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w dniu 29.05.2023 r. o godz. 09:00 w sali  Gminnego Centrum Kultury w Grębowie (ul. Rynek 1C, 39-410 Grębów). Porządek posiedzenia: Otwarcie…
Czytaj więcej

Badanie stanu infrastruktury na potrzeby LSR 2023-2027

W związku z trwającymi pracami nad Lokalna Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 przeprowadzono rozeznanie wśród gmin z obszaru LGD w zakresie potrzeb tworzenia nowej i modernizowania  istniejącej infrastruktury społecznej i technicznej. Poniżej przedstawiamy tabelę z zebranymi danymi: S.S.
Czytaj więcej

Badanie nad obszarem edukacji formalnej – LSR 2023-2027

W związku z  pracami nad Lokalna Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 zostały zebrane informacje dotyczące edukacji na terenie obszaru LGD. Uzyskano dane od  49 szkół  podstawowych (publicznych placówek oświatowych), które prezentują się następująco: S.S.
Czytaj więcej