Kategoria: LSR na lata 2023 – 2027

Badanie stanu infrastruktury na potrzeby LSR 2023-2027

W związku z trwającymi pracami nad Lokalna Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 przeprowadzono rozeznanie wśród gmin z obszaru LGD w zakresie potrzeb tworzenia nowej i modernizowania  istniejącej infrastruktury społecznej i technicznej. Poniżej przedstawiamy tabelę z zebranymi danymi: S.S.
Czytaj więcej

Badanie nad obszarem edukacji formalnej – LSR 2023-2027

W związku z  pracami nad Lokalna Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 zostały zebrane informacje dotyczące edukacji na terenie obszaru LGD. Uzyskano dane od  49 szkół  podstawowych (publicznych placówek oświatowych), które prezentują się następująco: S.S.
Czytaj więcej

Prezentacja nowej LSR na lata 2023-2027

9 maja 2023 r. (wtorek) w sali Samorządowego Ośrodka Kultury przy ul. Żeromskiego 2 w  Nowej Dębie o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie celem zaprezentowania LSR na lata 2023-2027, przygotowanej w oparciu o dialog partnerski przedstawicieli różnych sektorów i reprezentantów zróżnicowanych grup interesu. Prowadzącym spotkanie będzie dyrektor biura  Piotr Pastuła. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do…
Czytaj więcej

Spotkania konsultacyjne w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

W związku z trwającymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych w celu zapoznania się z dotychczas opracowanym materiałem oraz zgłoszeniu ewentualnych uwag do zaprezentowanego dokumentu. W dniu 11.05.2023 r. o godzinie 9.00: Mieszkańcy z Gminy Nowa Dęba, Gminy Baranów Sandomierski, Gminy Bojanów – miejsce spotkania biuro główne…
Czytaj więcej