Badanie stanu infrastruktury na potrzeby LSR 2023-2027

W związku z trwającymi pracami nad Lokalna Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 przeprowadzono rozeznanie wśród gmin z obszaru LGD w zakresie potrzeb tworzenia nowej i modernizowania  istniejącej infrastruktury społecznej i technicznej. Poniżej przedstawiamy tabelę z zebranymi danymi:

S.S.

Comments are closed.