Badanie nad obszarem edukacji formalnej – LSR 2023-2027

W związku z  pracami nad Lokalna Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 zostały zebrane informacje dotyczące edukacji na terenie obszaru LGD. Uzyskano dane od  49 szkół  podstawowych (publicznych placówek oświatowych), które prezentują się następująco:

S.S.

Comments are closed.