Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Lasowiacka Grupa Działania”

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu 16 maja 2023 r. podjął uchwałę nr 1/23 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w dniu 29.05.2023 r. o godz. 09:00 w sali  Gminnego Centrum Kultury w Grębowie (ul. Rynek 1C, 39-410 Grębów).

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie zebrania. Powitanie członków.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  4. Omówienie proponowanych zmian w Statucie LGD.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie LGD.
  6. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
  7. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
  8. Dyskusja i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania.

Zaproszenie na Walne Zebranie 29.05.2023r.

S.R.

Comments are closed.