Kategoria: LSR na lata 2023 – 2027

Plan włączenia społeczności

Proces przygotowania LSR na lata 2021 – 2027 zostanie zrealizowany z uwzględnieniem planu włączenia społeczności lokalnej, w której znajdują się lokalni partnerzy społeczni, gospodarczy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz publicznych oraz realizacji zaplanowanego procesu tworzenia LSR. W ramach procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystania zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej zakłada się realizację: - konferencji; -…
Czytaj więcej

Umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze

W dniu 7 czerwca 2022 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, a Stowarzyszeniem „Lasowiacka Grupa Działania” zawarta została Umowa o przyznaniu pomocy nr 00037-6934-UM0900044/22 w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która zapoczątkowała proces przygotowania LSR na kolejny okres wdrażania. Podpisana umowa umożliwia Lasowiackiej Grupie Działania organizowanie spotkań, konferencji oraz…
Czytaj więcej