Kategoria: Ogłaszane nabory

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr  1/2021 Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.   Termin składania wniosków: od 30 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021…
Czytaj więcej

Ponowna ocena wniosku w ramach naboru 6/2020 w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej

W dniu 2 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania", w sprawie ponownej oceny wniosku złożonego w ramach naboru 6/2020 w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej. Ponowna ocena dotyczyła naboru 6/2020 - "Rozwijanie działalności gospodarczej" poprzez Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji…
Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie protestu w ramach naboru 6/2020

W dniu 22 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania", na którym został rozpatrzony protest. Złożony protest dotyczył naboru nr: 6/2020 - "Rozwijanie działalności gospodarczej" poprzez Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego…
Czytaj więcej

Wyniki posiedzenia Rady w ramach oceny i wyboru Grantobiorców

W dniu 8 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do finansowania Grantobiorców objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach zakresu tematycznego: Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Ocenie podlegały wnioski, które wpłynęły w naborze nr: 1/2020/G…
Czytaj więcej