Category Archives: Ogłaszane nabory

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naboru 1/2021

W dniu 1 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach "Pozostałych działań konkursowych". Ocenie podlegał jeden wniosek, który wpłynął w naborze nr: 1/2021 – Realizacja inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu/ Zakres: Zachowanie…
Czytaj więcej

Wyniki posiedzenia Rady w ramach oceny i wyboru Grantobiorców

W dniu 8 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do finansowania Grantobiorców objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach zakresu tematycznego: Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Ocenie podlegały wnioski, które wpłynęły w naborze nr: 1/2020/G…
Czytaj więcej

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 6-7/2019

W dniu 7 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach "Rozwijania działalności gospodarczej". Ocenie podlegały wnioski, które wpłynęły w naborach nr: 6/2019 – „Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych…
Czytaj więcej