Rozstrzygnięcie protestu w ramach naboru 7/2021

W dniu 4 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania", na którym został rozpatrzony protest.

Złożony protest dotyczył naboru nr:

7/2021 - "Podejmowanie działalności gospodarczej" poprzez Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowopowstających mikroprzedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 r.

Protokół  z posiedzenia Rady  Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" z dnia 04.03.2022 r.

Opublikowano: 08.03.2022 r.

S.R.

Comments are closed.