Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 7/2021 oraz 8/2021

W dniu 25 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach "Podejmowania działalności gospodarczej" oraz „Pozostałych działań konkursowych”.

Ocenie podlegały  wnioski, które wpłynęły w naborach:

  1. Nr 7/2021 - „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowopowstających mikroprzedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne”,
    zakres: Podejmowanie działalności gospodarczej;
  2.  Nr  8/2021 - „Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne",
    zakres: Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Poniżej publikujemy listy operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej, listy operacji ocenionych w ramach lokalnych kryteriów wyboru oraz listy wybranych operacji.

NABÓR NR 7/2021

NABÓR NR 8/2021

Protokół  z  Posiedzenia Rady  25  styczeń  2022r.

 

 

Opublikowano 7 luty 2022 r.

S.R.

Comments are closed.