Aktualności

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 23 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2015 r. podjął Uchwałę nr 56/15 - w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 r. o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach, ul. Pańska…
Czytaj więcej

Spotkanie konsultacyjne w Baranowie Sandomierskim

25 listopada 2015 roku w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim odbyło się kolejne już spotkanie poświęcone pracom nad Lokalną Strategią Rozwoju Lasowiackiej Grupy Działania w ramach RLKS czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy Leader na lata 2014-2020. W trakcie spotkania dyskutowano na temat procedur wyboru operacji oraz wypracowano i ustalono…
Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w Baranowie Sandomierskim

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” w związku z trwającymi pracami związanymi z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 na obszarze gmin wchodzących w skład LGD: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany, serdecznie zaprasza: - przedstawicieli instytucji publicznych; - przedsiębiorców; - przedstawicieli sektora społecznego; - mieszkańców do udziału…
Czytaj więcej

Spotkanie konsultacyjne w Bojanowie

W poniedziałek, 2 listopada 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie odbyło się spotkanie poświęcone pracom nad Lokalną Strategią Rozwoju Lasowiackiej Grupy Działania w ramach RLKS czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy Leader na lata 2014-2020. W trakcie spotkania opracowano projekt zasad wyboru operacji oraz lokalne kryteria wyboru, które powinny…
Czytaj więcej