Aktualności

Lista rankingowa ofert na realizację imprez/wydarzeń promocyjnych planowanych do realizacji w 2016 r.

W dniu 11 sierpnia 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dokonał oceny ofert na realizację imprez/wydarzeń promujących obszar LGD, planowanych do realizacji w 2016 r. w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które zostały ocenione  na Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”…
Czytaj więcej

Konkurs na organizację imprez/ wydarzeń promocyjnych

Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" ogłasza konkurs na organizację imprez/ wydarzeń promujących obszar LGD. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na organizację imprezy/wydarzenia promocyjnego  w 2016 roku w terminie od 28.07.2016 r. do 10.08.2016 r. (liczy się data wpłynięcia do Biura LGD). Oferty składane w ramach konkursu…
Czytaj więcej

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 17 ust. 1a i § 23 ust.1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania, Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2016 r. podjął uchwałę nr 10/16 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w trybie nadzwyczajnym. Zebranie odbędzie się w dniu 11 lipca 2016 r. o godz. 15.30 w Sali Narad…
Czytaj więcej

Dzień Otwarty TVP Rzeszów

W dniu 12 czerwca br. Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” wzięło udział w Dniu Otwartym Telewizji w Rzeszowie, zorganizowanym przez TVP3 Rzeszów. Naszą LGD reprezentowały Panie z Zespołu  obrzędowego Lasowiaczki z Baranowa Sandomierskiego. Panie zapewniły odwiedzającym degustację potraw regionalnych. Stoisko LGD cieszyło się niesłabnąca popularnością i można było skosztować lokalne przysmaki oraz zapoznać się z materiałami…
Czytaj więcej