“Dożynkowe Smaki” – Kępie Zaleszańskie.

Gminny Ośrodek Kultury w Zaleszanach oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zapraszają do udziału w wydarzeniu pn. "Dożynkowe smaki".

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

GOK Zaleszany Dożynkowe Smaki

Comments are closed.