Konkurs gminnego wieńca dożynkowego w Knapach.

Ludowy Zespół Sportowy "Kolejarz Knapy" oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zapraszają do udziału w wydarzeniu pn. "Konkurs Gminnego wieńca dożynkowego" w miejscowości Knapy, Gmina Baranów Sandomierski.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji " objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs gminnego wieńca dożynkowego - Knapy

Comments are closed.