Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA PODKARPACIA 2021-2027

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027. Konsultacje prowadzone są w terminie od 30 grudnia 2021 r. do 4 lutego br. Opinie i uwagi można zgłaszać w formularzu, który wraz z projektem programu jest dostępny na stronie internetowej rpo.podkarpackie.pl Celem konsultacji społecznych jest…
Czytaj więcej

Szkolenie Rady LGD

W dniu 27 grudnia 2021 roku w Restauracji Rybka 2.0 w Grębowie odbyło się szkolenia dla członków Rady LGD oraz pracowników Biura LGD pt. "Zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2014-2020". Szkolenie przeprowadził Robert Bąk, w którym uczestniczyło 5 członków Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" oraz 4 pracowników Biura LGD. Szkolenie współfinansowane było ze środków…
Czytaj więcej

By jeszcze lepiej rozwijać swój potencjał

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z grantobiorcami z gminy Pysznica, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach projektu grantowego dot. zakupu wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju…
Czytaj więcej

Aktywne gospodynie z Grębowa pozyskały nowy sprzęt

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z grantobiorcami z gminy Grębów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach projektu grantowego dot. zakupu wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju…
Czytaj więcej