Aktualności

Popularyzowanie współpracy międzysektorowej w SOK w Nowej Dębie

Popularyzowanie współpracy międzysektorowej w SOK w Nowej Dębie. Współpraca międzysektorowa to dobrowolna relacja pomiędzy różnymi podmiotami skoncentrowanymi na odmiennych celach, w której to relacji podmioty te łączą siły, by osiągnąć wspólny cel. Działania każdego z podmiotów reprezentującymi odmienne sektory są inne, każdy z nich pełni odrębną rolę w lokalnej społeczności i cechuje się jak to wskazano powyżej…
Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. wdrażania LSR i administracji

Zarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Specjalista ds. wdrażania LSR i administracji -  1/1 etatu (nazwa stanowiska pracy)   1. Wymagania niezbędne: Wykształcenie wyższe; Staż pracy: minimum 1 rok w instytucjach lub organizacjach działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich; Znajomość problematyki i doświadczenie w zakresie realizacji projektów w ramach PROW 2007-2013;…
Czytaj więcej

Nowe oblicze placu zabaw w Woli Baranowskiej

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Baranowskiej zrealizowało operacje pn.: „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez rozbudowę placu zabaw w miejscowości Wola Baranowska” Pozyskane przez OSP w Woli Baranowskiej  środki z Unii Europejskiej pozwoliły na zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w centrum miejscowości Wola Baranowska. W ramach operacji zakupiono i zamontowano szereg urządzeń m.in. karuzelę, huśtawki,…
Czytaj więcej

Bezpłatne szkolenie pn. „1.1 Badania i rozwój, Typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „1.1 Badania i rozwój, Typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej”. Szkolenie odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A. Organizatorem szkolenia jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie. Część warsztatową poprowadzą pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Szkolenie skierowane…
Czytaj więcej