Aktualności

Dzień Otwarty TVP Rzeszów

W dniu 12 czerwca br. Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” wzięło udział w Dniu Otwartym Telewizji w Rzeszowie, zorganizowanym przez TVP3 Rzeszów. Naszą LGD reprezentowały Panie z Zespołu  obrzędowego Lasowiaczki z Baranowa Sandomierskiego. Panie zapewniły odwiedzającym degustację potraw regionalnych. Stoisko LGD cieszyło się niesłabnąca popularnością i można było skosztować lokalne przysmaki oraz zapoznać się z materiałami…
Czytaj więcej

Polskie drogi do niepodległości !!!

Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne zaprasza do udziału w wydarzeniach z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 1 maja: 9:00 - Zawody pływackie "Płyniemy dla NIEPODLEGŁEJ" na krytej pływalni SOSiR 2 maja: 16:00 - Bieg i marsz nordic walking "Ku niepodległości" po terenach parkowych Nad Zalewem 3 maja: 16:30 - prelekcjana temat "Ojców niepodległości" w sali kameralnej…
Czytaj więcej

Zmiany w składzie Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej LGD

W dniu 20 lutego 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaleszanach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania", podczas którego dokonano zmian w Statucie Stowarzyszenia w zakresie składu Zarządu. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w skład Zarządu LGD wchodzi 10 członków, w tym: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz pozostali członkowie.  W związku ze…
Czytaj więcej

Lista rankingowa ofert na realizację wydarzeń/imprez promocyjnych planowanych do realizacji w 2018 r.

W dniu 4 kwietnia 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dokonał oceny ofert na realizację wydarzeń/imprez promujących obszar LGD, planowanych do realizacji w 2018 r. w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na podstawie karty oceny, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu…
Czytaj więcej

Konkurs na organizację imprez/ wydarzeń promocyjnych

Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" ogłasza konkurs na organizację imprez/ wydarzeń promocyjnych w 2018 roku. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na organizację imprezy/wydarzenia promocyjnego  w 2018 roku w terminie od 05.03.2018 r. do 16.03.2018 r. (liczy się data wpłynięcia do Biura LGD). Oferty składane w ramach…
Czytaj więcej