Aktualności

Warsztat refleksyjny LGD

Szanowni Państwo, w związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej LSR, Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" organizuje warsztat refleksyjny, którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Warsztat będzie przeprowadzony przez spec. ds. monitoringu Pana Roberta Bąka. Podsumowanie spotkania  będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących…
Czytaj więcej

Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 oraz lokalnych kryteriów wyboru

Szanowni Państwo, Jesteśmy już na końcowym etapie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W grudniu 2020 r. minęło 4 lata od pierwszych ogłoszonych przez nasze Stowarzyszenie naborów wniosków co spowodowało, iż nasza Strategia (LSR) została w dużej części zrealizowana w zakresie jej wdrażania. Większość z założonych w niej wskaźników produktu w ramach poszczególnych przedsięwzięć zostało osiągniętych na zaplanowanym…
Czytaj więcej

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naboru 1/2021

W dniu 1 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach "Pozostałych działań konkursowych". Ocenie podlegał jeden wniosek, który wpłynął w naborze nr: 1/2021 – Realizacja inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu/ Zakres: Zachowanie…
Czytaj więcej

Realizacja projektu grantowego dot. zakupu wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 01469-6935-UM0922404/20 z dnia 31 grudnia 2020 roku, realizuje projekt grantowy dot. zakupu wyposażenia do miejsc wspierających dziedzictwo kulinarne obszaru Lasowiackiej Grupy Działania, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji…
Czytaj więcej