Rozwijanie działalności gospodarczej.

Na początku II-giego półrocza br. Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” przystąpi do przeprowadzenia naborów wniosków w ramach rozwijania działalności gospodarczej.

Powyższe zostanie zrealizowane w ramach celu ogólnego nr I tj. Tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD.

Nabór ten dotyczyć będzie następujących przedsięwzięć wskazanych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”( https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/dokumenty-dot-wdrazania-lsr/strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-na-lata-2014-2020-tekst-jednolity-z-dnia-25-06-2019/ ):

Przedsięwzięcie nr I.3.2: Tworzenie, rozwój i promocja turystyki.

Przedsięwzięcie nr I.4.1: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego  i gospodarczego LGD.

Przedsięwzięcie nr I.2.1: Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne.

Wszystkie zainteresowane osoby, które chciałyby skorzystać z możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na rozwój swojej firmy zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych biur, po uprzednim umówieniu terminu spotkania.

Comments are closed.