Recent Posts by admin

Zakup wyposażenia do kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczakach

Koło Gospodyń Wiejskich w Kaczakach zakończyło realizację zadania pn.: Zakup wyposażenia do kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Kaczakach, którego zakres obejmuje zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie, mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego polegające na doposażeniu obiektów oraz organizacji pozarządowych z obszaru LGD, których działalność statutowa umożliwia prowadzenie działań promujących lokalną kulturę i…
Czytaj więcej

Piknikowe stoisko kulinarne produktu lokalnego

Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie zakończyło realizację zadania pn.: Piknikowe stoisko kulinarne produktu lokalnego, którego zakres obejmuje zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie, mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego polegające na doposażeniu obiektów oraz organizacji pozarządowych z obszaru LGD, których działalność statutowa umożliwia prowadzenie działań promujących lokalną kulturę i dziedzictwo lokalne. W ramach…
Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr  6/2021 Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin składania wniosków: od 21 czerwca 2021 r. do 05 lipca 2021 r.…
Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2021 Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin składania wniosków: od 21 czerwca 2021 r. do 05 lipca 2021 r.…
Czytaj więcej

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.