Recent Posts by admin

Wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach PROW 2014-2020

Zobowiązanie do realizacji operacji w określonym terminie. Zgodnie z art. 67b ust. 3 możliwe jest spełnienie przez beneficjenta poddziałania 19.2 warunków wypłaty pomocy lub zrealizowanie innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, w terminie późniejszym uzgodnionym z samorządem, który przyznał tę pomoc. Jednocześnie, rozwiązanie to znajdzie zastosowanie jeśli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu…
Czytaj więcej

Komunikat dotyczący trybu konkurencyjnego w ramach PROW 2014 – 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego…
Czytaj więcej

Ogłoszenie

Z powodu pandemii koronawirusa rekomendujemy kontakt z biurem LGD za pośrednictwem email: biuro@lasowiacka.pl  lub telefoniczny: 15 846 22 19 (biuro LGD w Nowej Dębie); 15 845 07 78 (biuro LGD w Zaleszanach).
Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie protestu w ramach naboru 4/2019 oraz ponowna ocena wniosków z naborów 4/2019 oraz 6/2019

W dniu 2 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania", na którym został rozpatrzony protest. Złożony protest dotyczył naboru nr: 4/2019 - "Podejmowanie działalności gospodarczej" poprzez Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego…
Czytaj więcej

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.