Recent Posts by admin

Spotkanie z przedstawicielami LGD z terenu województwa podkarpackiego

W dniach 12-13 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami lokalnych grup działania z terenu województwa podkarpackiego, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Część merytoryczną szkolenia przygotowali pracownicy Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podczas spotkania omówione zostały m.in. zagadnienia związane z nową perspektywą finansową, podstawowe zobowiązania stron wynikające z umowy o warunkach…
Czytaj więcej

Umowa ramowa na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023 – 2027 podpisana

W dniu 9 stycznia 2024 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Prezes Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” – Pan Paweł Gardy podpisał umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027. Wysokość środków finansowych jakie otrzymało nasze Stowarzyszenie na realizację LSR przedstawia się następująco: w ramach PS WPR na lata…
Czytaj więcej

„Gorzycki Świąteczny Kiermasz” oraz „Świetlny Orszak Świętego Mikołaja”

W dniach 2-3 grudnia 2023 r. Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach oraz Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali  wydarzenia pn. „Gorzycki Świąteczny Kiermasz” oraz „Świetlny Orszak Świętego Mikołaja”. Miejscem wydarzeń był Techniczny Ogród w Gorzycach na terenie, którego zostały przygotowane liczne stoiska dla wystawców, którzy prezentowali własne wyroby głównie z rękodziełem w tematyce Świąt Bożego Narodzenia…
Czytaj więcej

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.