Recent Posts by admin

Umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze

W dniu 7 czerwca 2022 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, a Stowarzyszeniem „Lasowiacka Grupa Działania” zawarta została Umowa o przyznaniu pomocy nr 00037-6934-UM0900044/22 w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która zapoczątkowała proces przygotowania LSR na kolejny okres wdrażania. Podpisana umowa umożliwia Lasowiackiej Grupie Działania organizowanie spotkań, konferencji oraz…
Czytaj więcej

Gminny Dzień Dziecka w Gorzycach

W dniu 1 czerwca 2022 r. na terenie Technicznego Ogrodu w Gorzycach, Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach wraz ze Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" zorganizowali wydarzenie promujące obszar  LGD podczas „Gminnego Dnia Dziecka". Gminny Dzień Dziecka rozpoczął się w godzinach popołudniowych od wspólnego czytania książek dzieciom w ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” najmłodsi z zainteresowaniem wsłuchiwali…
Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022 Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin składania wniosków: od 30 czerwca 2022 r. do 29 lipca 2022 r.…
Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022 Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   Termin składania wniosków: od 30 czerwca 2022…
Czytaj więcej

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.