Recent Posts by admin

Walne Zebranie Członków z dnia 14 września 2021 r.

W dniu 14 września br. w Sali Gminnego Centrum Kultury w Grębowie, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania". Podczas zebrania przedstawiono Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie merytoryczne z działalności Biura za 2020 r., a także Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, po którym podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat za 2020 r.…
Czytaj więcej

Szkolenie Rady LGD

W dniu 21 września 2021 roku w Restauracji Rybka 2.0 w Grębowie odbyło się szkolenia dla członków Rady LGD oraz pracowników Biura LGD pt. "Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania *Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność*". Szkolenie przeprowadzone zostało HCP Consulting Hubert Czub, w którym uczestniczyło 7…
Czytaj więcej

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2021 r. podjął Uchwałę nr 6/21 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w dniu 14.09.2021 r. o godz. 9.00 w Sali Gminnego Centrum Kultury w Grębowie, ul. Rynek 1C, 39-410 Grębów.…
Czytaj więcej

Więcej pieniędzy na obszary wiejskie

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia br. jednogłośnie podjął decyzję o wdrożeniu w nowej perspektywie finansowej instrumentu, jakim jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), który będzie dodatkowo zasilany pieniędzmi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki wdrożeniu RLKS wiejskie miejscowości zyskają dodatkowe pieniądze na inwestycje i projekty…
Czytaj więcej

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.