Recent Posts by admin

WAŻNE !!! Możliwość zmiany umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działając zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 (Dz.U.2019 poz.…
Czytaj więcej

Zmiana siedziby Biura LGD

Informujemy, iż od dnia 11 grudnia 2020 r. siedziba główna Biura Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" znajduje się na ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba (budynek Zespołu Szkół nr 1. w Nowej Dębie). Pozostałe dane kontaktowe (adres biura zamiejscowego) pozostają bez zmian.
Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

Ogłoszenie o naborze wniosków nr  1/2021 Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.   Termin składania wniosków: od 30 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021…
Czytaj więcej

Zaproszenie na spotkania informacyjne

Spotkania informacyjne Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanymi naborami w ramach przedsięwzięcia III.2.2. Realizacja inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.…
Czytaj więcej

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.