Recent Posts by admin

Wyniki posiedzenia Rady w ramach oceny i wyboru Grantobiorców

W dniu 8 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do finansowania Grantobiorców objętych wnioskami o powierzenie grantu w ramach zakresu tematycznego: Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Ocenie podlegały wnioski, które wpłynęły w naborze nr: 1/2020/G…
Czytaj więcej

Wyniki posiedzenia Rady LGD w ramach naborów nr 4/2020 oraz nr 6/2020

W dniu 30 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" dotyczące oceny i wyboru do dofinansowania operacji objętych wnioskami o przyznanie pomocy w ramach - "Rozwijania działalności gospodarczej". Ocenie podlegały wnioski, które wpłynęły w naborach nr: 4/2020 - "Tworzenie, rozwój i promocja turystyki" oraz 6/2020 - "Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw…
Czytaj więcej

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu 9 września 2020 r. podjął Uchwałę nr 6/20 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w dniu 23.09.2020 r. o godz. 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Zaleszany (ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany).…
Czytaj więcej

Dotacje dla KGW

W ramach upowszechniania współpracy z naszymi partnerami społecznymi i gospodarczymi informujemy, że do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. W tym roku na wsparcie tych organizacji przewidziano 40 mln zł. Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków koła. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła…
Czytaj więcej

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.