Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 – tekst jednolity z dnia 25.06.2019