Raport z konsultacji społecznych w związku z tworzeniem nowej LSR na lata 2023-2027

 W okresie od 18 lipca do 8 sierpnia 2022 roku Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” zorganizowało cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 (https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/tworzenie-nowej-lsr-na-lata-2023-2027-pierwsze-spotkanie-konsultacyjne-nowa-deba/). Przeprowadzono 9 spotkań po jednym, w każdej z gmin wchodzących w skład obszaru LGD tj. Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików oraz Zaleszany. Łącznie wzięło w nich udział 83 osoby reprezentujących sektor gospodarczy, społeczny oraz publiczny. Konsultacje przebiegały według następującego programu:

  1. Wprowadzenie.
  2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD.
  3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD.
  4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD.
  5. Określenie celów LSR.
  6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR.
  7. Podsumowanie spotkania.

Dodatkowo na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju udostępniona została ankieta (https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ankieta-na-potrzeby-opracowania-lokalnej-strategii-rozwoju/ ) oraz fiszka projektowa (https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/fiszka-projektowa-na-potrzeby-opracowania-lokalnej-strategii-rozwoju/ ), w której wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy, organizacje, mieszkańcy – mogli wpisywać propozycje projektów, jakie chcieliby realizować w przyszłości lub jakie rekomendują do realizacji.

Zebrane dane umożliwią opracowanie kierunku działania, a także wyznaczenie celów oraz przedsięwzięć w nowej LSR. Poniżej załączamy raport zbiorczy z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Informujemy, iż prezentacja publiczna w.w. dokumentu zostanie przeprowadzona 12.09.2022 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Zaleszanach. Serdecznie zapraszamy do udziału w powyższym wydarzeniu wszystkie zainteresowane tematem osoby.

Uwagi i komentarze do zaprezentowanego materiału prosimy przesyłać na e-mail: biuro@lasowiacka.pl w terminie do 9.09.2022r.

 

Raport zbiorczy z konsultacji społecznych 2022

 

 

S.S.

Comments are closed.