Ankieta na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027, zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Badanie ma na celu analizę problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych na terenie objętym realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. Dzięki ankiecie chcemy poznać opinie obecnych oraz przyszłych Beneficjentów na temat typów przedsięwzięć, jakie chcieliby realizować w kolejnym okresie programowania, tak aby opracowywana Strategia odpowiadała na potrzeby wszystkich mieszkańców.

Zgromadzone dane pozwolą na opracowanie kierunku działania, a także wyznaczenie celów oraz przedsięwzięć, jakie znajdą się w opracowywanym dokumencie.

 

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW NA POTRZEBY OPRACOWANIA LSR NA LATA 2023-2027  

 

A.B.

Comments are closed.