2) Zał. nr 2 – Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru w zakresie wniosków o powierzenie grantów.

Comments are closed.