Konkurs na organizację imprez/ wydarzeń promocyjnych w 2022 roku

Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" ogłasza konkurs na organizację imprez/ wydarzeń promocyjnych w 2022 roku. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na organizację imprezy/wydarzenia promocyjnego  w 2022 roku
w terminie od 24.03.2022 r. do 01.04.2019 r. (liczy się data wpływu do Biura LGD).

Oferty składane w ramach konkursu winny spełniać wymagania konkursowe określone
w § 6 pkt. poniższego regulaminu.

Kwota wsparcia na realizację pojedynczego przedsięwzięcia wynosi nie więcej niż 5.000,00 zł.

Kartę zgłoszeniową należy złożyć:

  • osobiście: siedziba Stowarzyszenia: ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba,
    tel. 15 846 22 19,  biuro zamiejscowe: ul. Kościuszki 5/3, 37-415 Zaleszany,
    tel. 15 845 07 78,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego,
  • lub drogą elektroniczną  e-mail: biuro@lasowiacka.pl.

Poniżej zamieszczamy regulamin wyboru ofert wraz z załącznikami.

Regulamin konkursu na organizację imprezy/wydarzenia promocyjnego w 2022 roku

Zał. nr 1 - Karta  zgłoszenia do konkursu na realizację imprezy/wydarzenia promującego  w 2022 roku

Zał. nr 2 - Karta oceny

Zał. nr 3 - Sprawozdanie z realizacji imprezy

S.R.

Comments are closed.