Konkurs na organizację imprez/ wydarzeń promocyjnych

Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" ogłasza konkurs na organizację imprez/ wydarzeń promocyjnych w 2019 roku. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na organizację imprezy/wydarzenia promocyjnego  w 2019 roku w terminie od 25.03.2019 r. do 05.04.2019 r. (liczy się data wpłynięcia do Biura LGD). Oferty składane w ramach konkursu winny spełniać wymagania konkursowe określone w § 6 pkt. poniższego regulaminu. Kwota wsparcia na realizację pojedynczego przedsięwzięcia wynosi nie więcej niż 5.000,00 zł. Kartę zgłoszeniową należy złożyć: osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą elektroniczną (Siedziba Stowarzyszenia: ul. Słowackiego 1 a, 39-460 Nowa Dęba, tel. 15 846 22 19, Biuro Zamiejscowe: ul. Kościuszki 5/3, 37-415 Zaleszany, tel. 15 845 07 78, e-mail: biuro@lasowiacka.pl).

Poniżej zamieszczamy regulamin wyboru ofert wraz z załącznikami.

Regulamin konkursu na organizację imprezy/ wydarzenia promocyjnego

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 - karta oceny

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji wydarzenia / imprezy promującej obszar LGD.

Comments are closed.