Zmiany w “Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR (operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD)”.

W związku z koniecznością dostosowania procedury do zmienionego dnia 10.09.2020 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) Zarząd Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania podjął uchwałę nr 8/20 w sprawie dokonania zmian w „Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR (operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD)”.

Zmienione „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD”) wraz z Kartą oceny wstępnej mogą Państwo odnaleźć poniżej oraz w zakładce Dokumenty dot. wdrażania LSR.

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR (operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD)

Załącznik nr 3. Karta oceny wstępnej.

    A.B.

Comments are closed.