Zmiany w LSR wprowadzone przez Walne Zebranie Członków w dniu 23 marca 2021 r.

Informujemy, iż dnia 23-ciego marca br. na Walnym Zebraniu Członków LGD w Grębowie dokonano następujących zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju naszego Stowarzyszenia:

1. Przesunięto środki finansowe z przedsięwzięcia I.1.2 do III.1.1 w wysokości 19 761,04 EUR;
2. Przesunięto środki finansowe z przedsięwzięcia I.3.2 do III.1.1 w wysokości 6 974,15 EUR;
3. Przesunięto środki finansowe z przedsięwzięcia I.2.2 do III.1.1 w wysokości 15 559,72 EUR;
4. Przesunięto środki finansowe z przedsięwzięcia II.1.1 do III.1.1 w wysokości 9 013,17 EUR;
5. Przesunięto środki finansowe z przedsięwzięcia II.1.2 do III.1.1 w wysokości 7 951,01 EUR;
6. Przesunięto środki finansowe z przedsięwzięcia II.2.1 do III.1.1 w wysokości 11 471,35 EUR;
7. Przesunięto środki finansowe z przedsięwzięcia III.1.2 do III.1.1 w wysokości 7 700,02 EUR;
8. Przesunięto środki finansowe z przedsięwzięcia III.2.1 do III.1.1 w wysokości 10 336,93 EUR;
9. Przesunięto środki finansowe z przedsięwzięcia z III.2.2 do III.1.1 w wysokości: 51 346,11 EUR;

W związku z powyższym do przedsięwzięcia III.1.1. przesunięte zostało 140 113,50 EUR, co w przeliczeniu wg kursu 4,0 PLN/EUR daje kwotę 560 454,00 PLN. Na podstawie analizy dotychczasowych naborów uznano, iż powyższe może wygenerować około 3 nowe inwestycje / projekty. W związku z powyższym Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” dokonało zwiększenia wartości:
- wskaźnika produktu o 3,
- wskaźnika rezultatu o 300.

Kolejna wprowadzona zmiana w LSR powiązana jest z planowanym dodatkowym naborem wniosków w ramach przedsięwzięcia III.4.1. tj. dokonano zwiększenia wskaźnika produktu o 1, oraz wskaźnika rezultatu o 2.

 

A.B.

Comments are closed.