Zmiana procedury wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych

W związku z wprowadzeniem zmian w procedurze oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych, wszystkie podmioty / osoby zainteresowane złożeniem w II-giej połowie br. wniosku o dofinansowanie w.w. typu operacji - prosimy o zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi procedurami.
Aktualnie obowiązujące procedury dostępne są na stronie  - https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/dokumenty-dot-wdrazania-lsr/ - załącznik Nr 8 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR- Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

Comments are closed.