Zmiana Harmonogramu planowanych naborów wniosków

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" na posiedzeniu w dniu 25 października 2022 r.  przyjął uchwałę nr 12/22 w sprawie dokonania zmian w Załączniku nr 2 do umowy ramowej - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zgodnie z Harmonogramem planowanych naborów wniosków pod koniec 2022 roku realizowany będzie nabór wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie:

  • Podejmowania działalności gospodarczej - Przedsięwzięcie I.2.3 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowopowstających mikroprzedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne. Limit środków - 52.816,62 €.

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia ma wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

A.B.

Comments are closed.