Zmiana Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia

W związku ze zmianą zapisów "Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020" Zarząd Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania" na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2020 r.  przyjął uchwałę nr 7/20 w sprawie dokonania zmian w załączniku nr 2 do umowy ramowej - Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zgodnie z Harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność pod koniec 2020 roku realizowany będzie nabór wniosków o udzielenie wsparcia w zakresie:

- Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Dla przedsięwzięcia III.2.2. Realizacja inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Limit środków: 288.009,43 zł.  (kwota przesłana przez UM – 288.017,29 zł).

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 

A.B.

Comments are closed.