Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 23 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2015 r. podjął Uchwałę nr 56/15 - w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2015 r. o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w budynku Remizy OSP w Gorzycach, ul. Pańska 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad. Powitanie członków
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia i przyjęcia tekstu jednolitego
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia
  i przyjęcia tekstu jednolitego
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia zmian zapisów Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” i przyjęcia tekstu jednolitego
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Biura LGD i przyjęcia tekstu jednolitego
 8. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia dymisji członków Rady Stowarzyszenia
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia
 11. Przedstawienie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” oraz załączników do wniosku o wybór LSR
 12. Dyskusja i wolne wnioski
 13. Zamknięcie zebrania

Comments are closed.