Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu  18 maja 2016 r. podjął Uchwałę nr  5/16 - w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w dniu 14 czerwca 2016 r. o godz. 15.45 w sali kameralnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie (ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, powitanie członków.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
 4. Omówienie propozycji zmian w „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
 6. Omówienie propozycji zmian w „Regulaminie organizacyjnym Rady” Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Regulaminie organizacyjnym Rady” Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.
 8. Przeprowadzenie wyboru uzupełniającego członka Rady Stowarzyszenia:
 • przedstawienie wniosku gminy Nowa Dęba w sprawie zmiany przedstawiciela gminy
  w Stowarzyszeniu,
 • podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
 • zgłaszanie kandydatów,
 • przeprowadzenie głosowania,
 • podjęcie Uchwały w sprawie wyboru członka Rady Stowarzyszenia.
 1. Dyskusja i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie zebrania.

 

0001

 

Comments are closed.