Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Lasowiacka Grupa Działania”

Na podstawie § 23 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2015 r. podjął Uchwałę nr 66/15 - w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w dniu 21 grudnia 2015 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Radomyślu nad Sanem (ul. Rynek Duży 7).

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad. Powitanie członków
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
  4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020” wraz z załącznikami
  5. Dyskusja i wolne wnioski
  6. Zamknięcie zebrania

 

0001

Comments are closed.