Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Lasowiacka Grupa Działania”

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu 23 marca 2022 r. podjął Uchwałę nr 2/22 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się  w dniu 19.04.2022 r. o godz. 9:00  w  Sali  Narad  Urzędu  Gminy  w  Zaleszanach,  ul. Tadeusza Kościuszki 16, 37-415 Zaleszany. 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad. Powitanie członków.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  4. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne składki rocznej na 2022 rok.
  7. Dyskusja i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

S.R.

Comments are closed.