Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie § 23 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd      na posiedzeniu w dniu  11 czerwca 2019 r. podjął Uchwałę nr  27/19 - w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Zaleszanach (ul. Tadeusza Kościuszki 16).

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania. Powitanie członków.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  4. Przedstawienie propozycji zmian w „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020”
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020”
  6. Dyskusja i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

Comments are closed.