Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2021 r. podjął Uchwałę nr 1/21 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w dniu 23.03.2021 r. o godz. 9:00 w Sali Gminnego Centrum Kultury w Grębowie, ul. Rynek 1C, 39-410 Grębów.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad. Powitanie członków.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  4. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian w „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez jednostki samorządu terytorialnego składki rocznej na 2021 rok.
  7. Dyskusja i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

A.B.

Comments are closed.