Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie § 23 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd  na posiedzeniu w dniu  13 grudnia 2019 r. podjął Uchwałę nr  29/19 - w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w dniu 3 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 9:00 w Sali narad (parter) Urzędu Gminy w Bojanowie  (ul. Parkowa 5).

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania. Powitanie członków.

2.Przyjęcie porządku zebrania.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

4. Przeprowadzenie wyboru na członków Rady Stowarzyszenia;

a) podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

b) zgłaszanie kandydatów;

c) przeprowadzenie głosowania;

d) podjęcie Uchwały w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia.

5. Dyskusja i wolne wnioski.

6. Zamknięcie zebrania.

 

Comments are closed.