Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu  20września 2016 r. podjął Uchwałę nr  13/16  w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w dniu 18 października 2016 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Grębowie (Grębów 394, 39-410 Grębów).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, powitanie członków.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 4. Omówienie propozycji zmian w „Regulaminie organizacyjnym Rady” Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w „Regulaminie organizacyjnym Rady” Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” oraz przyjęcia tekstu jednolitego.
 6. Przeprowadzenie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:
 • wybór Komisji Skrutacyjnej,
 • zgłaszanie propozycji kandydatur do składu Komisji Rewizyjnej,
 • przeprowadzenie głosowania,
 • ogłoszenie wyników,
 • podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 1. Dyskusja i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie zebrania.

Zaproszenie

Comments are closed.