Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Na podstawie § 17 ust. 1a i § 23 ust.1 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania, Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2016 r. podjął uchwałę nr 10/16
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w trybie nadzwyczajnym.

Zebranie odbędzie się w dniu 11 lipca 2016 r. o godz. 15.30 w Sali Narad w Urzędzie Gminy w Zaleszanach, ul. Tadeusza Kościuszki 16.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Protokolanta posiedzenia.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020” - załącznik „Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu”.
  5. Informacje bieżące i wolne wnioskiZaproszenie na Walne Zebranie Członków
  6. Zamknięcie obrad.

Comments are closed.