Zaproszenie na Walne Zebrane Członków

Na podstawie § 23 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, Zarząd na posiedzeniu w dniu  9 listopada 2018 r. podjął Uchwałę nr  21/18 - w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Ośrodka  Pomocy Społecznej w Zaleszanach (Plac Kościuszki 6).

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania. Powitanie członków.

2. Przyjęcie porządku zebrania.

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020” oraz
w załączniku „Plan komunikacji”

5. Dyskusja i wolne wnioski.

6. Zamknięcie zebrania.

 

Comments are closed.