Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w Baranowie Sandomierskim

plakat

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” w związku z trwającymi pracami związanymi z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 na obszarze gmin wchodzących w skład LGD:

Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany, serdecznie zaprasza:

- przedstawicieli instytucji publicznych;
- przedsiębiorców;
- przedstawicieli sektora społecznego;
- mieszkańców

do udziału w spotkaniu konsultacyjnym poświęconemu opracowaniu zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów wyboru oraz opracowaniu zasad monitorowania i ewaluacji LSR.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 r. o godz. 16:30 w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim (ul. Fabryczna 37).
Będziemy wdzięczni za obecność, wyrażanie swojej opinii a tym samym pomoc w opracowaniu lokalnej strategii rozwoju, która ma służyć mieszkańcom i podmiotom z obszaru LGD.
Dodatkowe informacje w sprawie spotkania udzielane są przez Biuro Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”- tel. 15 846 22 19, e-mail: biuro@lasowiacka.pl

Comments are closed.