Zaproszenie na spotkania informacyjne

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanymi naborami w ramach:

  • Podejmowania działalności gospodarczej;
  • Rozwijania działalności gospodarczej;
  • Zachowania dziedzictwa lokalnego.
  • Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  • Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych;

 

Program spotkania:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, w tym przedstawienie harmonogramu planowanych do realizacji naborów w pierwszej połowie 2017 roku;
  2. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie w ramach podejmowania działalności gospodarczej;
  3. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie w ramach rozwijania działalności gospodarczej oraz w ramach odnowy i rozwoju społecznego obszaru Lasowiackiej Grupy Działania
  4. Omówienie Procedury wyboru o oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

Lp. Miejscowość Data i godzina Miejsce
1. Baranów Sandomierski 07.06.2017 r.
godz. 9:00
 

Sala bankietowa w Urzędzie Miasta
i Gminy Baranów Sandomierski,
ul. Gen. L. Okulickiego 1

 

2. Bojanów 06.06.2017 r.
godz. 9:00
Sala narad w Urzędzie Gminy Bojanów,
ul. Parkowa 5
3. Gorzyce 06.06.2017 r.
godz. 12:00
 

Świetlica wiejska w budynku Remizy OSP
w Gorzycach, ul. Pańska 1

4. Grębów 07.06.2017 r.
godz. 12:30
Sala USC w Urzędzie Gminy Grębów,
ul. Rynek 1
5. Nowa Dęba 06.06.2017 r.
godz. 12:30
 

Sala konferencyjna Spółdzielni Inwalidów Zjednoczenie w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1a

6. Pysznica 07.06.2017 r.
godz. 09:00
 

Sala narad w Urzędzie Gminy Pysznica,
ul. Wolności 322

 

7. Radomyśl nad Sanem 05.06.2017 r.
godz. 09:00
 

Sala narad w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7

 

8. Zaleszany 09.06.2017 r.
godz. 09:00
 

Sala w Gminnym Ośrodku Kultury
w Zaleszanach, Plac Kościuszki 4

 

9. Zaklików 07.06.2017 r.
godz. 12:30
 

Sala konferencyjna w Urzędzie Miejskim
w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Comments are closed.