Zaproszenie na spotkania informacyjne

Spotkania informacyjne

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z planowanymi naborami wniosków w ramach:

  • Podejmowania działalności gospodarczej,
  • Pozostałe działania konkursowe.

Program spotkania:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, w tym przedstawienie harmonogramu planowanych do realizacji naborów w 2022 roku;
  2. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie w ramach "Podejmowania działalności gospodarczej";
  3. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie w ramach "Pozostałych działań konkursowych";
  4. Omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach "Podejmowania działalności gospodarczej" oraz "Pozostałych działań konkursowych";
  5. Omówienie formularzy wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

 

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

L.p. Miejscowość Data i godzina Miejsce
1. Nowa Dęba 20.06.2022 r.
godz. 8:00
Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)Spotkanie dla podmiotów
z terenu
Gminy Baranów Sandomierski
2. Nowa Dęba 20.06.2022 r.
godz. 10:00
 

Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)

Spotkanie dla podmiotów
z terenu
Gminy Bojanów

3. Nowa Dęba 21.06.2022 r.
godz. 08:00
 

Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)

Spotkanie dla podmiotów
z terenu 
Gminy Nowa Dęba

4. Nowa Dęba 21.06.2022 r.
godz. 10:00
 

Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)

Spotkanie dla podmiotów
z terenu
Gminy Grębów

5. Pysznica 22.06.2022 r.
godz. 10:30
 

Sala narad w Urzędzie Gminy
(ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica)

Spotkanie dla podmiotów
z terenu
Gminy Pysznica

6. Zaleszany 27.06.2022 r.
godz. 08:00
 

Biuro Zamiejscowe LGD w Zaleszanach
(Plac Kościuszki 5/3,  37-415 Zaleszany)

Spotkanie dla podmiotów
z terenu
Gminy Gorzyce

7. Zaleszany 27.06.2022 r.
godz. 10:00
 

Biuro Zamiejscowe LGD w Zaleszanach
(Plac Kościuszki 5/3,  37-415 Zaleszany)

Spotkanie dla podmiotów
z terenu
 Gminy Zaleszany

8. Zaleszany 27.06.2022 r.
godz. 12:00
 

Biuro Zamiejscowe LGD w Zaleszanach
(Plac Kościuszki 5/3,  37-415 Zaleszany)

Spotkanie dla podmiotów
z terenu
 Gminy Radomyśl nad Sanem

9. Zaklików 28.06.2022 r.
godz. 09:00
 

Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie – filia w Lipie
(Lipa, ul. Leśna 24a, 37-470 Zaklików)

Spotkanie dla podmiotów
z terenu
Gminy Zaklików

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu: mailowo (biuro@lasowiacka.pl) lub telefonicznie (15 846 22 19 lub 15 845 07 78), nie później niż do dnia poprzedzającego dzień spotkania informacyjnego.

 

S.S.

Comments are closed.