Zaproszenie na spotkania informacyjne

Spotkania informacyjne

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanymi naborami w ramach przedsięwzięcia III.2.2. Realizacja inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. (wartość środków przeznaczonych na nabór 288 009,43 zł.).

Program spotkania:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, w tym przedstawienie harmonogramu planowanych do realizacji naborów w 2020 roku;
  2. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie, lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w ramach "Pozostałych działań konkursowych";

 

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

 

L.p. Miejscowość Data i godzina Miejsce
1. Nowa Dęba 16.12.2020r. godz. 8:00 Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)

spotkanie dla podmiotów z terenu Gminy Nowa Dęba;

2. Nowa Dęba 16.12.2020r. godz. 10:30 Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)

spotkanie dla podmiotów z terenu  Gminy Pysznica,

3. Nowa Dęba 16.12.2020r. godz. 13:00 Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)

spotkanie dla podmiotów z terenu  Gminy Bojanów,

4. Nowa Dęba 17.12.2020r. godz. 8:00 Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)

spotkanie dla podmiotów z terenu  Gminy Zaleszany,

5. Nowa Dęba 17.12.2020r. godz. 10:30 Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)

spotkanie dla podmiotów z terenu  Gminy Radomyśl nad Sanem,

6. Nowa Dęba 17.12.2020r. godz. 13:00 Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)

spotkanie dla podmiotów z terenu  Gminy Baranów Sandomierski,

7. Nowa Dęba 18.12.2020r. godz. 8:00 Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)

spotkanie dla podmiotów z terenu  Gminy Gorzyce,

8. Nowa Dęba 18.12.2020r. godz. 10:30 Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)

spotkanie dla podmiotów z terenu  Gminy Zaklików,

9. Nowa Dęba 18.12.2020r. godz. 13:00 Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. M. Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)

spotkanie dla podmiotów z terenu  Gminy Grębów,

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z koniecznością dostosowania się do wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników spotkań oraz pracowników prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu: mailowo (biuro@lasowiacka.pl) lub telefonicznie (15 846 22 19), nie później niż do dnia poprzedzającego dzień spotkania informacyjnego. Z uwagi na sytuację epidemiczną organizator spotkań zastrzega sobie możliwość odwołania spotkania.

Prosimy o przybycie na spotkanie ze środkami ochrony osobistej (maseczki) oraz własnym długopisem.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania osoba  nie powinna  przychodzić tylko pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.

Comments are closed.