Zaproszenie na spotkania informacyjne

Spotkania informacyjne

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanymi naborami w ramach:

  • Rozwijania działalności gospodarczej,
  • Projektów grantowych.

 Program spotkania:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, w tym przedstawienie harmonogramu planowanych do realizacji naborów w 2020 roku;
  2. Warunki ubiegania się o wsparcie w ramach "Rozwijania działalności gospodarczej" wraz z Lokalnymi Kryteriami Wyboru;
  3. Omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w ramach „Rozwijania działalności gospodarczej”.
  4. Przedstawienie Procedury wyboru o oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.
  5. Omówienie formularza wniosku o powierzenie grantu.

 Spotkania odbędą się w następujących terminach:

L.p. Miejscowość Data i godzina Miejsce
1. Nowa Dęba 01.07.2020 r.
godz. 9:00
Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Słowackiego 1a, 39-460 Nowa Dęba)Dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Nowa Dęba
2. Pysznica 01.07.2020 r.
godz. 09:00
Sala narad w Urzędzie Gminy Pysznica,
ul. Wolności 322
3. Bojanów 01.07.2020 r.
godz. 11:00
Sala narad w Urzędzie Gminy Bojanów,
ul. Parkowa 5
4. Zaleszany 01.07.2020 r.
godz. 09:00
Biuro Zamiejscowe LGD w Zaleszanach
(Pl. Kościuszki 5/3, 37-415 Zaleszany)Dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Zaleszany
5. Zaleszany 01.07.2020 r.
godz. 12:00
Biuro Zamiejscowe LGD w Zaleszanach
(Pl. Kościuszki 5/3, 37-415 Zaleszany)Dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem
6. Nowa Dęba 02.07.2020 r.
godz. 09:00
Biuro LGD w Nowej Dębie
(ul. Słowackiego 1a, 39-460 Nowa Dęba)Dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Baranów Sandomierski
7. Zaleszany 02.07.2020 r.
godz. 09:00
Biuro Zamiejscowe LGD w Zaleszanach
(Pl. Kościuszki 5/3, 37-415 Zaleszany)Dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Gorzyce
8. Zaleszany 02.07.2020 r.
godz. 12:00
Biuro Zamiejscowe LGD w Zaleszanach
(Pl. Kościuszki 5/3, 37-415 Zaleszany)Dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie Gminy Zaklików
9. Grębów 02.07.2020 r.
godz. 09:00
Sala ślubów w Urzędzie Gminy w Grębowie (ul. Rynek 1A, 39-410 Grębów)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z koniecznością dostosowania się do wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników spotkań oraz pracowników prosimy
o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu: mailowo (biuro@lasowiacka.pl) lub telefonicznie (15 846 22 19 lub 15 845 07 78), nie później niż do dnia poprzedzającego dzień spotkania informacyjnego.

Prosimy także o przybycie na spotkanie ze środkami ochrony osobistej (maseczki) oraz własnym długopisem.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu spotkania osoba  nie powinna  przychodzić tylko pozostać w domu, postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego / Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.

Comments are closed.