Zaproszenie na spotkania informacyjne

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanymi naborami w ramach:

 

  • Rozwijanie działalności gospodarczej,
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
  • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 

Program spotkania:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, w tym przedstawienie harmonogramu planowanych do realizacji naborów w 2020 roku;
  2. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie, lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w ramach "Rozwijania działalności gospodarczej";
  3. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie, lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami w ramach "Pozostałych działań konkursowych";

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

L.p. Miejscowość Data i godzina Miejsce
1. Baranów Sandomierski 19.12.2019 r.
godz. 11:00
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Baranowie Sandomierskim, ul. Fabryczna 39

 

2. Bojanów 18.12.2019 r.
godz. 9:00
 

Sala narad w Urzędzie Gminy Bojanów,
ul. Parkowa 5

 

3. Gorzyce 19.12.2019 r.
godz. 11:00
 

Sala narad w Urzędzie Gminy Gorzyce
w Gorzycach, ul. Sandomierska 75

 

4. Grębów 19.12.2019 r.
godz. 09:00
 

Sala USC w Urzędzie Gminy Grębów,
ul. Rynek 1

 

5. Nowa Dęba 18.12.2019 r.
godz. 11:00
 

Biuro Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania",
ul. Słowackiego 1a pok. 14 (I-sze piętro)

 

6. Pysznica 18.12.2019 r.
godz. 12:00
 

Sala narad w Urzędzie Gminy Pysznica,
ul. Wolności 322

 

7. Radomyśl nad Sanem 18.12.2019 r.
godz. 10:00
 

Sala narad w Urzędzie Gminy Radomyśl nad Sanem,
ul. Rynek Duży 7

 

8. Zaleszany 18.12.2019 r.
godz. 08:00
 

Biuro Stowarzyszenia "Lasowiacka Grupa Działania"
w Zaleszanach, Plac Kościuszki 5/3

 

9. Zaklików 19.12.2019 r.
godz. 09:00
 

Sala konferencyjna w Urzędzie Miejskim
w Zaklikowie, ul. Zachodnia 15

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Comments are closed.